Om snokar och andra ormar!
Utseende, föda, utbredning, livsmiljö, fortplantning. Har du funnit snok eller ormägg på din tomt? För dig som letar kortfattad, generell information om snoken…Läs mer
Nya spännande upptäckter om snokar i Sverige…
Hur kan snoken finnas i klimat som egentligen är för kalla för en äggläggande reptil? Och varför minskar den i Sverige? Varför är kompost och gödsel viktigt för snoken? Vår forskning har gett svar på dessa frågor…Läs mer
Här kan du läsa om pågående forskningsprojekt om snoken
Våra projekt handlar bland annat om snokens äggläggningsbeteende, livsmiljö, populationstrender och bevarandebiologi…Läs mer

Mer om oss

Välkommen till Snokar.se!

Ormar är intressanta och vackra djur som förtjänar vår respekt och beundran. Med snokar.se vill vi sprida kunskap om snoken, dela med oss av våra upptäcker och väcka intresse.

Mer om oss

Ormnytt